2893022079 - Πραιτώρια, 2810319903 - Ηράκλειο Πραιτώρια - Μονοφάτσι, Ηράκλειο info@kefalakis.gr
 
Γεννήτριες
ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ - Ελαιοραβδιστικά Γεωργικά Μηχανήματα Ηράκλειο Κρήτης
Ελαιοραβδιστικό Subaru EX17 DP 6Hp
Βενζινοκινητήρας Subaru 6Hp
 • Δυναμό Bosch 70Α με δυνατότητα λειτουργίας ως 4 βέργες
 • Δυναμό Bosch 90A με δυνατότητα λειτουργίας ως 5 βέργες
 • Ρυθμιστής στροφών βέργας
 

 

Ελαιοραβδιστικό Winyou 6,5Hp
Βενζινοκινητήρας Winyou 6,5Hp
 • Δυναμό 70A ή δυναμό Bosch 90A
 • Ρυθμιστής Στροφών Βέργας
 • Δυνατότητα λειτουργίας 1-3 βέργες
 

 

Βενζινοκινητήρας Subaru 6Hp
 • Δυνατότητα λειτουργίας 1-4 βέργες
 

 

Βενζινοκινητήρας Winyou 6,5Hp
 • Δυνατότητα λειτουργίας 1-3 βέργες
 

 

Ελαιοραβδιστικό Άνευ Κινητήρα (Βάση)
 • με δυναμό 70Α
 • με δυναμό 90Α
   

 

Μικρογεννήτρια
 • Βενζινοκινητήρας 2,5Hp με δυναμό Bosch 55A
 • Δυνατότητα λειτουργίας 1-2 βέργες
   

 

Ηλεκτρογεννήτρια
12V 4χρονος κινητήρας. Διατίθεται με μηχανή 3,5 4,5 ή 6 ίππων. 
 
Δυναμό bosch 70A με ηλεκτρονική πλακέτα κατασκευής μας για τη ρύθμιση των στροφών. 
 
Δυνατότητα για να συνδεθούν και να δουλέψουν 1–4 ραβδιά.
 
 

Βενζινοκινητήρας
 
Βενζινοκινητήρας 6,5 ίππων
 

Μικρογεννήτρια
 
Βενζινοκινητήρας 2,5 ίππων με δυναμό bosch 55Α
Δυνατότητα έως δύο βέργες
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!
Πραιτώρια - Μονοφάτσι / Ηρακλείου Κρήτης
Τηλ: 2893022079 Κιν: 6974751069